Košík

Položky0 ks
Hodnota0 €
Zľava0 %

Prihlásenie

Výber / Filter

Novinka


Akcia

Reklamácie

Na všetky produkty, pokiaľ nie je stanovené inak, poskytuje internetový obchod www.okuliare-online.sk zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Reklamácie sa vybavujú na e-mailovej adrese kontakt@okuliare-online.sk.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie zásielky, musí o tom bezodkladne informovať e-mailom, alebo telefonicky internetový obchod www.okuliare-online.sk. V takomto prípade kupujúcemu pošleme zásielku novú. Často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.
Reklamácia musí byť oznámená najneskôr do 3 dní od doručenia tovaru. Reklamovaný tovar musí byť po oznámení reklamácie doručený na miesto podnikania spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Bez kópie dokladu o zaplatení bude reklamácia považovaná za neplatnú. Dokladom o zaplatení je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť internetovému obchodu www.okuliare-online.sk zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostane so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, resp. nedostane žiaden doklad o nákupe, musí ihneď informovať internetový obchod www.okuliare-online.sk prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak kupujúci zistí výrobné chyby, musí kontaktovať internetový obchod www.okuliare-online.sk na e-mailovej adrese kontakt@okuliare-online.sk. Do predmetu správy uveďte “REKLAMÁCIA“. Do e-mailu musí kupujúci priložiť foto/sken daňového dokladu, ktorý dostal s tovarom, prípadne kópiu ústrižku od doručovateľa.
O oprávnenosti reklamácie rozhodne internetový obchod www.okuliare-online.sk najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku budeme zákazníka informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady internetového obchodu www.okuliare-online.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

  • Prečo nakupovať v e-shope www.okuliare-online.sk
  • Široká ponuka okuliarov
  • Jednoduchý spôsob objednávania
  • Krátke dodacie doby (už do 3 dní)
  • Atraktívne vernostné zľavy